Statssekretær Hans J. Røsjorde åpnet konferansen Kritisk IS


Konferansen ble idag åpnet av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans J. Røsjorde.

Post- og teletilsynet, Direktoratet for Nødnett, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Høyanger kommune, Huawei og Microsoft var blant dagens foredragsholderne.

 

Statsekretær Røsjorde

Samfunnet er avhengig av kritisk infrastruktur for å ivareta livsviktige funksjoner. Styring og kontroll av disse funksjonene skjer ofte over nett, ettersom samfunnet vårt blir mer og mer digitalt. Nedetid som følge av sikkerhetshendelser kan ikke aksepteres når det gjelder kritisk infrastruktur. Det kan heller ikke aksepteres at viktig informasjon om kritisk infrastruktur havner i hendene på uvedkommende. Gode øvelser og forberedelser på ulike hendelser vil gjøre alle involverte mer i stand til å ivareta og gjenopprette infrastruktur raskt og effektivt.

Adm.dir i NorSIS, Tore L. Orderløkken påpekte i sitt avslutningsforedrag på dagens konferanse at vi må erkjenne at hendelser inntreffer, noen med store skadepotensialer. Her vil ikke de teknologiske tiltakene alene redde oss. Opplæring, trening og kompetanse – det menneskelige aspektet er like viktig for å unngå de store hendelsene.