Statsministeren besøker forskningsmiljøet på CCIS og NorSIS


Flere spennede besøk i høst og i morgen kommer Statsminister Erna Solberg.

Det har vært en spennende høst for NorSIS med flere besøk hos oss fra blant andre Makedonia, Scotland Yard, Digitaliseringstyrelsen og Erhvervstyrelsen i Danmark, og SurfaLungt i Sverige.

Det var også en stor glede å ta i mot Justis – og beredskapsminister Anders Anundsen da han kom på besøk i forkant av Nasjonal Sikkerhetsmåned som vi arrangerte for 4. gang i år. Vår tverrfaglighet og uavhengighet gir oss muligheter til å skape arenaer som igjen gir resultater ved at vi når ut bredt og effektivt – noe som blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt.

Det er derfor en stor glede at vi i morgen kan ta i mot besøk av Statsminister Erna Solberg sammen med Center for Cyber and Information Security (CCIS ) og Høyskolen i Gjøvik.

– ” NorSIS har en nasjonal rolle i det forebyggende arbeidet innen informasjonssikkerhet, og vi ser frem til å være direkte i dialog med statsministeren om vårt arbeide. Vi vil spesielt trekke frem vårt ansvar for Nasjonal Sikkerhetsmåned og fortelle om tjenesten Slettmeg”, sier konstituert adm.dir Tone H. Bakås i NorSIS.

På Gjøvik er det et ledende fagmiljø innen informasjonssikkerhet, spesielt med etableringen av CCIS . NorSIS er en av flere bidragtytere til etableringen av CCIS på Gjøvik.  Det verdsettes at statsministeren er opptatt av informasjonssikkerhet og tar seg tid til å oppdatere seg innen fagfeltet.

 

Mer informasjon:

Om CCIS, les mer her

Om forskningsmiljøet på Høyskolen i Gjøvik, les mer her