Spionasje – spillet om informasjon


Mange virksomheter er ikke klar over hvor kritisk utfallet av et dataangrep kan bli.

Om etterretningstrusselen, skriver Politiets sikkerhetstjeneste følgende i sin åpne trusselvurdering for 2016: «Etterretningsvirksomheten i og mot Norge er høy, og statlig etterretningsvirksomhet utføres ikke kun av land som Kina og Russland. Imidlertid vurderes fortsatt Russlands intensjon om og kapasitet til å utøve spionasje mot Norge å ha størst skadepotensial for Norge og norske interesser.»

I BDOs risikoundesøkelse 2016 er om lag 1000 respondenter stilt spørsmål om hvor stor risikoen knyttet til dataangrep er. Hele 75% mente at risikoen var liten, eller noe kritisk. Dette tyder på at mange virksomheter ikke er klar over hvor mye en trusselaktør kan gjøre og hvor kritisk utfallet av et dataangrep kan bli.

– Den voksende trusselen som spionasje representerer, sammenholdt med de betydelige verdiene norske virksomheter forvalter, og vedvarende svakheter i sikkerhetsarbeidet, bør gi grunn til bekymring. Hvis det norske næringsliv skal stå sterkt i et internasjonalt marked, må man tenke sikkerhet fra dag én. I forskning og utvikling, produksjonsprosesser, kontraktsforhandlinger, markedsstrategier osv. Når skaden er skjedd og tapet merkes på bedriftens bunnlinje, er det for sent, sier Dagfinn Buset, Senior Manager, BDO.

 

Kilde: Les artikkelen i sin helhet hos NSR & les mer om undersøkelsen hos BDO.

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.