Snapchat med ny kartfunksjon


Funksjonen Snap Map og har blitt mottatt med stor kritikk da den potensielt gjør det mulig for andre å se hvor en person befinner seg til en hver tid.

Snap Map

Snapchat har introdusert en ny kartfunksjon som gjør det mulig for brukere av tjenesten å dele sin fysiske lokasjon blant venner i Snapchat, slik at andre kan se hvor en befinner seg på et digitalt kart.

Funksjonen heter Snap Map og har blitt mottatt med stor kritikk da den potensielt gjør det mulig for andre å se hvor en person befinner seg til en hver tid. Til tross for at mange anser dette som et inngrep i deres personvern, så er det fullstendig valgfritt for brukeren om dette er noe de ønsker å aktivere eller ikke.

Snapchat setter ikke automatisk på sporingsfunksjonen som lar venner i Snapchat se hvor en person fysisk befinner seg på kartet. Funksjonen må først aktiveres av brukeren som ønsker å ta i bruk Snap Map, og man velger deretter selv hvilke venner man ønsker å være synlig for.

For eksempel kan man begrense tilgjengeligheten for kun utvalgte personer, eller gå i «spøkelsesmodus» som gjør brukeren usynlig for alle venner på kartet.

Målet med funksjonen er å gjøre det lettere for folk å se hvor bildene og videoene kommer fra. Snapchat gir videre muligheten for å dele innhold offentlig som vises for alle på kartet. Dette kan bli en veldig populær funksjon for begivenheter hvor det er mye aktivitet.

Dessverre er det potensielt mange som aktiverer Snap Map med deling av stedslokasjon uten å helt vite hva det innebærer – spesielt barn og unge. Vi håper derfor foresatte og lærere og gjør seg kjent med problemstillingen.

På nettvett.no har vi laget en veiledning som beskriver hvordan du går frem å aktivere funksjonen, og hvordan synligheten på kartet kan tilpasses. Klikk her for å gå til veiledningen.