Smarthus-enheter – OUCH! nyhetsbrev


Augustutgaven av OUCH!-nyhetsbrevet handler om smarthus og tingenes internett.

Denne månedens nyhetsbrev OUCH! fra SANS tar for seg tingenes internett (IoT) og sikring av “smarthus”. Smarthus vil si at man har et hjem hvor mange gjenstander er IoT-enheter. Den norske utgaven er oversatt av NorSIS.

Les OUCH! august – Smarthus-enheter

Utfordringen med mange IoT-enheter, som man gjerne har en del av i et smarthus, er at disse ofte ikke er laget med sikkerhet i fokus og dermed er dårlig sikret til å begynne med. For å sikre sitt smarthus og sine IoT-enheter best mulig kan man følge disse rådene:

  • Bare koble noe på internett dersom det er helt nødvendig.
  • Vit hva som er koblet til nett – sørg for at du har oversikt.
  • Oppdater IoT-enhetene.
  • Endre standard-passord.
  • Gå gjennom personverninnstillingene for å begrense hva enhetene samler inn av informasjon om deg og dine.
  • Vær kritisk når du kjøper IoT-enheter, kjøp fra en pålitelig produsent og sjekk at de er laget med innebygd sikkerhet.
  • Vær oppmerksom på at dersom en enhet tar imot stemmekommandoer, så lytter den alltid. Da er det en viss risiko for at alt tas opp, inkludert sensitive samtaler.
  • Bruk et gjestenettverk for å separere IoT-enheter fra enheter som PC-er og mobiler i to forskjellige trådløse nett. Det begrenser risikoen for de “vanlige” enhetene.

NorSIS anbefaler

Les nyhetsbrevet, og ta i bruk rådene som gis. På Nettvett.no finner du også en veiledning om tingenes internett, som bl.a. forklarer hvordan du kan sikre IoT-enheter.

Ressurser

Originalutgaven av månedens nyhetsbrev på engelsk
SANS: OUCH! Security Awareness Newsletter
Nettvett.no – Tingenes internett
Nettvett.no – Trådløst hjemmenettverk

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.