Smartgridkonferansen 2014


Smartgridsenteret og dets samarbeidspartnere ønsker velkommen til Smartgridkonferansen 2014.

Årets konferanse arrangeres 10. og 11. september på Quality Hotel Expo, Fornebu, Oslo. Program og påmeldingsinformasjon finner du hos energinorge.no.

Arrangør av konferansen er The Norwegian Smartgrid Centre i samarbeid med Energi Norge. Smartgridkonferansen er en viktig arena for erfaringsutveksling og debatt om utviklingen av fremtidens fleksible kraftnett.  Her møtes myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, nettselskap og teknologi- og tjenesteleverandører.

Under årets konferanse vil du få:

  • Oppdatert informasjon om hva som skjer på det teknologiske og regulatoriske området i Europa
  • Nettutvikling og forretningsutvikling
  • AMS og ulike former for nettnytte
  • IKT-sikkerhet ved håndtering av nye løsninger
  • Utveksling av kraftnettrelaterte data mellom Transmisjon og Distribusjon
  • Standarder og praktiske erfaringer med systemintegrasjon av ulike teknologier

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.