Smartgridkonferansen 2013


Smart Grid-senteret og samarbeidspartnere arrangerer konferanse.Arrangeres 10. og 11. september på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.
Program og påmeldingsinformasjon finner du her: Program-påmelding
Arrangører: The Norwegian Smartgrid Centre i samarbeid med Energi Norge, Innovasjon Norge og Norsk forening for automatisering

Smartgridkonferansen er en viktig arena for erfaringsutveksling og debatt om norske utfordringer knyttet til utviklingen av det fremtidige fleksible kraftnettet. Her møtes myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, nettselskap og teknologi- og tjenesteleverandører.

Under årets konferanse vil du få:

Oppdatert informasjon om hva som skjer på det teknologiske og regulatoriske området i Europa
Høre om trender i forbrukerteknologi og forbrukeratferd
Debatt om scenarier for det norske kraftsystemet og dets aktører
Nyheter om SmartGrid- teknologi
Pålitelighet og sikkerhet i Smart Grid
Og få høre om resultater og erfaringer fra pågående forskning og demonstrasjonsprosjekter

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.