Slår alarm om næringslivets Kina-tur


De fleste næringslivslederne i delegasjonen til Kina, utførte ingen spesielle sikkerhetstiltak, sier direktøren i NSR.

 

I april i år reiste en stor norsk delegasjon av næringslivsfolk til Kina sammen med statsministeren. Mens norske myndighetspersoner fikk hjelp av PST, dro mange næringslivsfolk helt uten å gjennomføre ekstra sikkerhetstiltak for reisen til Kina. Det fastslår Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

– Jeg frykter at store verdier kan komme på avveier fordi man ikke har vært bevisst på at mange kan bli utsatt for etteretningsvirksomhet via ikt-plattformene, sier Jack Fischer Eriksen.

Dette er noe den kinesiske ambassaden via Dagens Næringsliv tilbakeviser som fullstendig grunnløse.

Men i en kronikk i Dagens Næringsliv 22.mai slår Jack Fischer Eriksen alarm om det lave sikkerhetsnivået til norsk næringsliv. Kronikken er skrevet sammen med seniorrådgiver Kjetil Skogrand i Rud Pedersen. De utdyper videre at de ikke frykter for de største norske selskapene, som har egne sikkerhetsorganisasjoner internt, men for de mellomstore og små bedriftene som kanskje ikke har noen sikkerhetsansatte eller ressurser til å prioritere informasjonssikkerhet.

Hvis ikke myndighetene ivaretar sikkerheten til næringslivets små og mellomstore bedrifter – hvem gjør det da? Informasjonssikkerhet på tur skal man ha et forhold til, sier Jack Fischer Eriksen i NSR.

Sikkerhet trenger ikke å være kostbart, sier Fischer Eriksen og Kjetil Skogrand i kronikken. Enkle tiltak kan ha stor effekt, og det finnes råd og veiledning tilgjengelig som kan bidra til en tryggere digital hverdag, også når man er på jobbreise. Råd og veiledning kan også bidra til en nødvendig bevisstgjøring om trusselbildet vi alle bør forholde oss til, samt at det kan styrke forståelsen for en sikkerhetskultur som bør følge hele bedriftens verdikjede – også når man er på jobbreise.

IKT utenfor kontoret

På NettVett.no er det publisert en oppdatert veiledning om noen av sikkerhetstruslene man kan møte på jobbreise, når man jobber utenfor kontoret og hva man kan gjøre for å sikre seg. Veiledningens hovedpunkter omhandler flere tiltak, blant annet:

Bærbart datautstyr som mobiltelefoner inneholder stadig mer informasjon. De er også ekstra utsatt for tyveri på grunn av liten størrelse og høy verdi.

Forholdsregler:

  • Aktiver skjermlås
  • Vurder å kryptere informasjonen
  • Ta sikkerhetskopi
  • Pass godt på utstyret på bussen, kafeer, o.l.
  • Undersøk muligheter for fjernsletting

For mer utdypende informasjon og tiltak for å sikre deg på jobbreise, les mer på NettVett.no

Kilde: Dagens Næringsliv