Sikrer vi våre verdier på riktig måte?


“Personvernet er under press”, sa adm.dir Roger Johnsen i NorSIS i sin åpningstale på konferansen IDentitet

Via en stadig mer digitalisert forvaltning, pågår en lovlig innsamling fra offentlige myndigheter innen f. eks helse og skatt som knyttes til vår ID. I tillegg kommer informasjon vi selv legger igjen via sosiale medier og andre digitale spor via ulike applikasjoner knyttet til vår livsstil. En ID gir tilgang til tjenester og verdier, og er derfor et ettertraktet mål for kriminelle.

Politiadvokat Anders Mandal Funnemark gav et godt innblikk i hvordan ID-tyveri foregår ved en gjennomgang av Norges sålangt største ID-tyveri sak som rammet 68 personer. Noen av de fornærmede i denne saken fikk endret adresser i Folkeregisteret, og opplevde å miste kontroll over livet ved å bli økonomisk svindlet. De fornærmede opplever i tillegg til selve ID tyveriet, en svært vanskelig livssituasjon i etterkant som følge av finansielle utfordringer og opprydning som også rammer familie og venner. I tillegg er ID – tyverisaker ofte tidkrevende å etterforske, få vitner og krever riktig kompetanse. Slik situasjonen er i dag, har vi en verdikjede knyttet til vår ID som har svakheter og som utnyttes av kriminielle. Det er også behov for et oppdatert lovverk i henhold til hvordan ID-tyverier idag rammer både privatpersoner, næringsliv og det offentlige.

Politidirektoratet har etablert IDeAlt – programmet, som har som formål å samle prosjektene innenfor ID-området. Her er NorSIS involvert i produksjons og utleveringsrutiner for ID-kort. Leder av IDeAlt – programmet, Annar Bohlin – Hansen påpekte behovet for Nasjonalt ID kort med eID. eID blir svært viktig fremover ettersom offentlige tjenester blir stadig mer digitalisert og en eID vil definere din tilgang til både offentlige og private tjenester.

Å sikre sin ID og kommende eID, blir svært viktig i et digitalisert samfunn. Som påpekt av politiinspektør Håvard Nordbø fra IDeAlt-programmet, så husker vi alle på å løse døren før vi går hjemmefra, men vi legger gjerne igjen mobil og lommebok på lunsjbordet mens vi henter mer kaffe. Et bankkort eller en mobil inneholder nok informasjon til å misbruke din ID. Dette er noe privatpersoner må få økt forståelse for. Vi må sikre våre verdier og det betyr blant annet å sikre dine bankkort og mobil – like mye som du sikrer din leilighet med lås og innboforsikring.

 

skatteetaten

-“Vi må tenke nytt rundt hva som er bra personvern”, sa skattedirektør Hans Christian Holte. Dette fordi vi har et nytt trusselbilde å forholde oss til som er mye mer komplekst, systematisert og organisert både nasjonalt og internasjonalt. Samfunnet baserer seg på at en person har et personnummer – som også er grunnlag for elektronisk ID.

Utfordringer med dagens system er i følge Holte:

  • falske fødsels og D-nummer
  • hvitvaskede identiteter
  • usikkert omfang
  • sikre og usikre personnummer
  • helhetlig ID-forvaltning
God ID forvaltning er godt personvern. Men idag er det f. eks ikke biometri knyttet til personnummer i Norge. Holte mener dagens ID forvaltning har alvorlige “systemfeil”. Dette fordi det ikke er godt nok samarbeid mellom ulike aktører med ulikt ansvar, som f. eks vises mellom UDI og Folkeregisteret. En mangel i helhetlig forvaltning slik det er idag, medfører at vi ikke klarer å tette disse hullene og vi vil fortsette å produsere grunnlag for falske identiter.

Et forslag fra Holte til løsning for bedre ID forvaltning er:

  • bedre kvaliteten på D-nummer
  • gradere identitet: 1) unik identitet i Norge. 2) kontrollert ID. 3)  ikke kontrollert ID.
  • unik norsk ID basert på nasjonal biometridatabase. Da kan en person låses til ett personnummer.
-“Dette vil gi oss trygghet i henhold til sikrere ID – dokumenter og være grunnlag for en god helhetlig ID forvaltning. Dette vil bidra til et godt personvern som er i tråd med de utfordringer og behov vi møter i ett digitalisert samfunn”, sa skattedirektør Hans Christian Holte avsluttningsvis i sitt foredrag.

 

Les mer om konferansen IDentitet 2015 og dagens program her.
Følg med videre på Twitter