SikkertNOK i Oslo gjennomført idag


Seminar med fokus på digital etterforskning.

Det var godt oppmøte og spennende foredrag i forbindelse med SikkertNOK som ble arrangert for første gang i Oslo og i samarbeid med KPMG.

Seminaret rettet blikket mot den økende cybertrusselen i samfunnet, noe som innebærer at stadig flere virksomheter bør vurdere i hvilken grad de er forberedt på et angrep. Trussel og risikobildet er komplekst. Seminaret ønsket derfor å gi et innblikk i digital etterforskning utifra dagens trusselbilde.

Anne-Catherine Gustafson, Politioverbetjent og Næringslivskontakt ved Kripos gav ett godt innblikk i hvordan politiet arbeider med å etterforske datakriminalitet. Hun redegjorde også for de komplekse utfordringene politiet står overfor når man må forholde seg til nettkriminelle som utfører handlinger fra andre land og verdensdeler.

Katrin Franke holdt et engasjerende innlegg om arbeidet som gjøres både hos NTNU CCIS på Gjøvik, og hennes arbeid tilknyttet Europol / Ec3. I tillegg fremhevet Franke viktigheten av å bringe sammen teori og praksis – og da med fokus på arbeidet som CCIS gjør med sine partnere, blant annet politiet.

Vidar Kristiansen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet påpekte i sitt foredrag at alt teknisk utstyr har svakheter som kan utnyttes. En mobil kan infiseres, som dermed muliggjør avlytting og fjernstyring. Dette er faktorer som er verdt å merke seg for ansatte som reiser mye og har med seg bedriftssensitiv informasjon.

 

foredragsholdere_sikkertnok-oslo-2016

Fra venstre: Vidar Kristiansen ( NSM), Anne-Catherine Gustafson (Kripos), Arne Helme (KPMG), Peggy S. Heie ( NorSIS ) og Katrin Franke ( NTNU CCIS )

 

Arne Helme, partner i Advisory, og leder for cybersikkerhet-teamet i KPMG oppsummerte dagen sammen med fungerende Direktør i NorSIS, Peggy S. Heie.

– Nasjonal sikkerhetsmåned har nådd ut bredt i år, noe vi ikke kunne gjennomført uten gode samarbeidpartnere, som blant annet KPMG. Samarbeid, etablering av kunnskapsarenaer som i dag, er et viktig element i arbeidet med å styrke et digitalisert samfunn, som definitivt også har sine sårbarheter, sier Peggy S. Heie.

SikkertNOK i Oslo er en av markeringene for at årest Nasjonal sikkerhetsmåned nærmer seg slutten for i år.