SikkertNOK arrangeres for første gang i Oslo


Bli med på spennende frokostseminar den 27.oktober.

 

Seminaret retter blikket mot den økende cybertrusselen i samfunnet, noe som innebærer at stadig flere virksomheter bør vurdere i hvilken grad de er forberedt på et angrep. Trussel og risikobildet er komplekst. Seminaret ønsker å gi kunnskap om hva cybertrussel er, noe som både er godt beskrevet og dokumentert av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i sin nye rapport “Helhetlig IKT – risikobilde 2016”, og i NorSIS sin rapport “Trusler og trender 2016”. Vi vil også gi et innblikk i digital etterforskning. Hvis din virksomhet rammes av datakriminalitet, hvordan kan du sikre digitale verdier og spor slik at du kan bistå i en eventuell etterforskning? Kunnskap om hvordan Kripos samarbeider med næringslivet har stor verdi. Ikke bare når det gjelder selve håndteringen av datakriminalitet – men også knyttet til det forebyggende arbeidet.

 

Agenda for SikkertNOK OSLO

09.00 – 11:00

  • Velkommen til SikkertNOK Oslo ved Arne Helme. Partner i Advisory, leder for cybersikkerhet-teamet i KPMG.
  • Foredrag og demo ved Vidar Kristiansen, Kommandørkaptein og sikkerhetsekspert fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
  • Foredrag ved Katrin Franke, Professor, PhD, Head of Testimon Forensics Group ved NTNU / Center for Cyber and Information security og tilknyttet Europol/Ec3 rådgivningsgruppe.
  • Foredrag ved Anne-Catherine Gustafson, Politioverbetjent og Næringslivskontakt ved Kripos, og leder for Kripos sitt samarbeid med Næringslivets sikkerhetsråd (NSR).
  • Avslutning og minglelunsj.

Fungerende direktør i NorSIS, Peggy Heie vil også være tilstede og gi en kort oppsummering av Nasjonal sikkerhetsmåned 2016.

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Lokasjon: Sørkedalsveien 6 / Oslo.

Grunnet servering av lunsj er det påmelding.

 

Velkommen.