SikkertNOK 2019 – Information Security in the Norwegian Healthcare Sector


Som avslutningskonferanse for sikkerhetsmåneden 2019 arrangerer NTNU SIkkertNOK Gjøvik. Tema for årets konferanse er "Information Security in the Norwegian Healthcare Sector".

SikkertNOK er en nasjonal konferanse med fokus på informasjons- og kybersikkerhet. SikkertNOK arrangeres av NTNU og Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS. Konferansen runder hvert år av Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober. Temaet for årets konferanse er Information Security in the Norwegian Healthcare Sector. Konferansen er åpen for alle og deltagelse er gratis.

Dato:  31. oktober 2019, kl 09.00-14.30

Sted:  NTNU Gjøvik, A-bygget, Atriet 

 

SikkertNOK is a national conference on information security. It is organized for the eighth consecutive year in Gjøvik by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in collaboration with the Norwegian Center for Information Security (NorSIS). NTNU has with its activities in Gjøvik and Trondheim established itself as a large European provider of education and research within the area of information security.

SikkertNOK 2019 will take place at NTNU Gjøvik, which has become one of the Nordic region’s leading research and education institutions on cyber and information security, and is part of the Center for Cyber and Information Security (CCIS).

SikkertNOK 2019 rounds off the Norwegian Cyber Security Month, which is a national campaign going on throughout October. The theme of this year’s conference is Security in the Norwegian Healthcare Sector. This year’s conference offers a one-day program, with speakers from academia and industry.

Program SikkertNOK 2019

 

0900-0915 Registration and coffee

0915-0930 Welcome by Nils Kalstad, Head of Department  NTNU IIK; Heidi Vifladt, NTNU IHG; Eli J Linnerud, Gjøvik Kommune.

0930-0940 Addressing from HoD, Bjørn Astad

0940-1010 Telemedicine and prehospital care (Tom Bakken, Sykehuset Innlandet)

1010-1040 Informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (Eli J Linnerud, Gjøvik Kommune)

1040-1100 Break

1100-1130 How to manage challenges of Security Practice in a decentralized Healthcare  Structure / Hvordan løse utfordringer med             informasjonssikkerhet i helsesektorens mange små virksomheter? (Jan Gunnar Broch, eHelse)

1130-1200 Towards Modelling Healthcare Staffs’ Information Security Practices (Prosper Yeng,  NTNU-IIK)

1200-1300 Lunch

1300-1330 Secure Biometrics for Healthcare (Ragnhild Skarpen, ABC Security AS)

1330-1400 People-centered care – An ecosystem approach (Francis d’Silva, CGI Norge AS)

1400-1420 Opplæring og digital sikkerhetskultur – Oppsummering av Nasjonal Sikkerhetsmåned og presentasjon av rapporten Nordmenn og digital Sikkerhetskultur v/ Adm. Dir. NorSIS Peggy S. Heie

14.20-1430 Summary SikkertNOK, Nils Kalstad Svendsen, NTNU IIK

 

Les mer om arrangementet her: https://www.ntnu.no/sikkertnok

Konferansen streames nå på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=oL4flmWlKx4