SikkertNOK 2015


Gratis avslutningskonferanse av sikkerhetsmåneden på Gjøvik med gode foredrag. Meld deg på.

SikkertNOK er en nasjonal konferanse innen cybersikkerhet, som avrunder Nasjonal sikkerhetsmåned 2015. Konferansen finner sted på Høgskolen i Gjøvik den 29. oktober, og arrangeres nå for femte år på rad. Arrangørene er NorSIS, NISlab og CCIS.

Årets tema for konferansen er trusselbildet i dag, og muligheter og utfordringer digitaliseringen av samfunnet fører med seg for myndigheter, offentlige virksomheter, næringsliv og forbrukere. Noen spennende foredragsholdere som kommer i år er

  • Statsråd Vidar Helgesen, EØS- og EU-minister og stabssjef ved Statsministerens kontor,
  • Generalmajor Odd Egil Pedersen, sjef for Cyberforsvaret,
  • Francesca Bosco, Project Officer, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Konferansen er gratis for alle, men påmelding er nødvendig for å kunne delta.

Påmeldingsskjema finner du her: https://response.questback.com/hogskolenigjovik/sikkertnok_2015/

Offisielt program for konferansen:

 

PROGRAM

09.00  Registrering og kaffe

09.15   Velkommen, Sofie Nystrøm, Direktør, Center for Cyber and Information   Security (CCIS)

09.30  Sikkerhetskultur bygd på kunnskap og bevissthet – en forutsetning for et sikkert samfunn, Generalmajor Odd Egil Pedersen, sjef Cyberforsvaret

10.00   Insecure Cyberspace: Today’s Cyber Threats, Francesca Bosco, Project Officer, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

10.45  Pause

10.55  Protecting Client Data – Lessons Learned by the Swiss Financial Industry, Prof. Dr. Hannes P. Lubich, University of Applied Sciences North-Western Switzerland (FHNW)

11.35  Being a Doomsday Prepper – Incident Readiness and Handling in the Energy Sector, Margrete Raaum, CEO KraftCERT and Chairman of Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST)

12.15  Lunsj

13.15  Informasjonssikkerhet – den europeiske agendaen, Statsråd Vidar Helgesen, EØS- og EU-minister og stabssjef ved Statsministerens kontor

13.35  Sikkerhet – etterlevelse og kontroll – har vi det? Tore Larsen Orderløkken, Sikkerhetsdirektør med konsernansvar, Evry

14.15  Biometrics at CCIS – Forefront of information security, Patrick Bours, Professor Authentication, Biometrics, Crypto, Network Security, CCIS

14.50  Oppsummering av Nasjonal sikkerhetsmåned – en felles dugnad for økt informasjonssikkerhet, Tone Hoddø Bakås, prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned

15.00    Slutt

15.15    Challenge the Darkness Q Award (A building)

16.00 Pizza og spøkelseshistorier fra informasjonssikkerhetsverden (A building)

HiG-alumni, HiG-studenter og andre som tør inviteres til å fortelle og høre på halloweenhistorier fra skyttegravene i informasjonssikkerhetsverden.