Sikkert NOK konferansen 2014


Sikkert NOK er en konferanse som i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned knytter sammen akademia og næringsliv.

I dag samlet nærmere 90 deltakere seg i Auditorium Eureka på Høgskolen i Gjøvik for å delta på avslutningskonferansen Sikkert NOK i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned. I tillegg fulgte ca 35 stk konferansen via streaming.

Foredrag ble holdt av blant andre statssekretær fra Justis- og beredskapsdepartementet, Hans J. Røsjorde. Han fokuserte spesielt på viktigheten av tiltak for bedre forebyggende informasjonssikkerhet i Norge – og da spesielt via Nasjonal Sikkerhetsmåned som når ut bredt og involverer ansatte, ledere, media og politikere.

Heartdbleed saken ble kommentert av Tomi Väisänen fra Codenomicon Oy som var med på å avdekke sårbarheten Heartbleed. Både han og Hans Marius Tessem fra NorSIS fortalte om viktigheten av mediehåndteringen knyttet til denne saken i Norge og internasjonalt. Dette med tanke på behovet for å ha klar og tydelig informasjon som media forstår og gjengir korrekt til sin målgruppe. Balansegangen er ofte på hvilket teknisk nivå informasjonen skal være for at flest mulig skal forstå trussel og nødvendige tiltak.

Eva Jarbekk, partner fra Føyen advokatfirma DA – fortalte avslutningsvis om EU sin nye personvernforordning som kan ha stor betydning også for Norge.

Dette er tredje gang konferansen Sikkert NOK blir arrangert på Gjøvik. Etter selve konferansen er det i ettermiddag invitert til pizza og spøkelseshistorier fra informasjonssikkerhetsverden i regi av Høyskolen i Gjøvik og KPMG.

Statsekriter.co[1]

Fra venstre: Nils Kalstad Svendsen – Leder av informasjonssikkerhetslaboratorium, Stewart Kowalski – Professor ved HIG, Tomi Väisänen – Codenomicon Oy, Tone H. Bakås – konstituert Adm.dir i NorSIS og Hans J. Røsjorde, Statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet.