Sikkert NOK 2014


30. oktober avsluttes nasjonal sikkerhetsmåned med konferansen Sikkert NOK, konferansen er gratis for alle.

Konferansen arrangeres av NorSIS, Høgskolen i Gjøvik og CCIS. Selve konferansen holdes på Høgskolen i Gjøvik.

Du kan lese hele programmet her.

Presentasjonene vil også bli streamet, så de som ikke er tilstede på Gjøvik kan også få med seg innholdet.

Konferansen er gratis og åpen for alle, men du må melde deg på.

Det gjør du her: https://response.questback.com/hogskolenigjovik/sikkertnok2014/