Sikkerhetstoppmøtet


Sikkerhetstoppmøtet er en unik mulighet for at informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen gitte fagfeltet kan utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen på informasjonssikkerhetsfeltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet.

Sikkerhetstoppmøtet er for ledere og eksperter. Deltakelsen har frem til nå vært basert på invitasjon, men nå går vi bort i fra dette, og ønsker å nå bredt ut til målgruppen . Ved å bygge tillit mellom deltakerne er målet å oppnå en åpen diskusjon omkring utfordringer, bekymringer og tiltak mellom deltakerne. Aktører med relevante kommersielle interesser mot gruppen vil kun bli invitert til spesielle møter av gruppens medlemmer. Deltakerne står fritt til å bruke den informasjonen som framkommer gjennom Sikkerhetstoppmøtet som grunnlag for beslutninger i egne virksomheter. Samtalene i gruppen er fortrolige, Sikkerhetstoppmøtet gjennomføres med Chatham House Ruls som styrende prinsipp dersom ikke annet er spesifisert, og medlemmer som misbruker denne tilliten vil bli ekskludert.

Bra kontaktfora for sikkerhetsfolk fra både privat og offentlig sektor. Å diskutere ulike problemstillinger/ utfordringer med «sikkerhetskolleger» var meget lærerikt og givende. Flere problemstillinger var sammenfallende, selv om man kom fra forskjellige virksomheter og hadde ulike kontekster
                                                                                    (Deltaker fra Sikkerhetstoppmøte #3, juni 2011)

Dersom du mener at du vil ha nytte av å delta på Sikkerhetstoppmøtene kan du ta kontakt med NorSIS, post@norsis.no.

Møtene har alltid et konkret tema, og starter med 2-3 innlegg med ulike vinklinger på det aktuelle tema. Deretter diskuterer deltakerne problemstillinger knyttet til temaet. Det gjennomføres tre møter per år.

 

Rapporter fra tidligere møter:

Juni 2017 – Personvernforordningen – General Data Protection Regulation (GDPR)

Mars 2017 – Sikkerhet i skyen

November 2016 – Åpenhet og samarbeid

Mai 2016 – Informasjonssikkerhetskultur

Januar 2016 – Risikoforståelse

November 2015 – Ny Personvernforordning

April 2015 – Digitalisering og balansen mellom næringsutvikling og sikkerhet

Januar 2015 – Industrispionasje

November 2014 – Kritisk infrastruktur