Meld deg på Sikkerhetstoppmøtet i Oslo 9. april


Det er fortsatt noen ledige plasser igjen på Sikkerhetstoppmøtet "GDPR – hva har vi lært og erfart fra implementering av nytt regelverk" på Stratos i Oslo 9. april. Meld deg på innen fristen 2. april.

Det er i april omlag 10 måneder siden EUs personvernforordning, GDPR ble implementert i Norge. Dette har ført til at de fleste virksomheter har måttet gå gjennom systemer, rutiner og sikring av personopplysninger. Det har vært en krevende øvelse for mange, både på grunn av hvilke ressurser det har bundet opp i virksomheten, at lovteksten til tider er liten tilgjengelig og også fordi den norske delen av lovverket ikke var endelig klar før tett opptil implementeringen. Samtidig har det vist seg å være en øyeåpner og en nødvendig gjennomgang av egen praksis for mange. Det har skapt nye muligheter for å bruke personvern som et konkurransefortrinn og å selge rådgivning- og konsulenttjenester. Ulike virksomheter har derfor gjort seg ulike erfaringer i prosessen med forberedelse, implementering og etterlevelse av den nye loven.

Sikkerhetstoppmøtet ønsker å belyse nettopp hva sikkerhetspersonell har lært og erfart fra implementering av nytt regelverk.

Fra myndighetssiden har vi invitert fagdirektør Martha Eike fra Datatilsynet. Datatilsynet er organet som håndhever personopplysningsregelverket (som inkluderer GDPR) i Norge. Martha vil fortelle om sine og Datatilsynets erfaringer og ikke minst om hva som treffer tilsynet etter at regelverket er implementert.

Som representant for virksomheter som har måtte implementere GDPR, kommer John Arild A. Johansen fra Gjensidige bank. Han har hatt den kombinerte rollen som personvernombud i tillegg til sikkerhetsleder siden 2007 – og det i 3 forskjellige virksomheter. Han vil gi dere noen betraktninger rundt hvordan han har opplevd både innføring, etterlevelse og kundeerfaringer rundt GDPR.

Etter de innledende presentasjonene får deltakerne mulighet til å diskutere egne utfordringer, erfaringer og mulige løsninger med hverandre.

 

PROGRAM

09:00 – 09:10      Velkommen

09:10 – 09:40     Hverdagen med ny personopplysningslov – hva treffer Datatilsynet og hva betyr det for norske virksomheter?

                             ved Martha Eike, fagdirektør Datatilsynet 

09:40 – 10:10      Refleksjoner rundt GDPR i året 2019 – nå som støvet (eller tåka?) har lagt seg. 

ved John Arild A. Johansen, Sikkerhetsleder og personvernombudGjensidige Bank.

10:10 – 10:30      Pause med enkel servering

10:30 – 11:45     Rundebordsamtale –

11:45 – 12:00     Oppsummering og avslutning

 

STED: Stratos (i Folketeaterpassasjen) Youngstorget 2A, 0181 Oslo


 

Informasjon om Sikkerhetstoppmøtet

Sikkerhetstoppmøtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen på et gitt fagfeltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet.

Pris for å delta på Sikkerhetstoppmøtet er kr 1.990,- + mva.

For påmelding, send en e-post til post@norsis.no

 

Sikkerhetstoppmøtet gjennomføres med Chatham House Rules som styrende prinsipp.

 

Les mer om Sikkerhetstoppmøtet og se tidligere skrevne rapporter fra møtene