Sikkerhetstoppmøte i Oslo


NorSIS gjennomfører Sikkerhetstoppmøte i Oslo 28.november.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ga tidligere i år ut et temahefte med Sikkerhetsfaglige anbefalinger ved tjenesteutsetting. Sett i lys av et stadig strengere regulatorisk regime (GDPR, ny sikkerhetslov mm.), kombinert med et stadig mer komplekst og sammensatt trusselbilde, er de svært viktig for både kunde og leverandør at man finner frem til de optimale sikringstiltakene — og prioriterer disse riktig.

Første innleder er Lars Strand, Seniorrådgiver Strategisk Cybersikkerhet hos NSM, som vil beskrive tankene bak veilederen og hvordan NSM ser på landrisiko i denne konteksten. Deretter vil Oddbjørn Steffensen, Group CISO i EVRY, beskrive hvordan dette kan se ut fra tjenesteleverandørsiden.

 

Informasjon og påmelding her: https://norsis.no/arrangement/sikkerhetstoppmotet/