Sikkerhetstoppmøte i Bergen 27.10.2015


NorSIS har i fem år gjennomført arrangementet “Sikkerhetstoppmøte” som et arrangement med begrenset deltakelse. For første gang arrangerer vi nå Sikkerhetstoppmøte i Bergen i et samarbeid med Dataforeningen og deres Sikkerhetssymposium, og som et av arrangementene i Nasjonal sikkerhetsmåned. Arrangementet er åpent for alle, men det er begrenset antall deltakere.

Sikkerhetstoppmøtet er åpent for alle, og vi skal diskutere hvordan virksomheter kan overvåke systemer og personopplysninger. Vi skal også diskutere fordeler og ulemper med åpenhet knyttet til hendelser.
Det er krav i personopplysnigsloven som regulerer hvordan personopplysninger kan behandles. Hvordan kan bedriftene og ledelsen og de ansatte sikre at de vet hvilke opplysninger de kan ha tilgang til og hvordan de kan overvåke egne systemer og data.

NorSIS har tidligere gjennomført Sikkerhetstoppmøtet 15 ganger, og dette er første gang vi arrangerer det i Bergen. Vår viktige samarbeidspartner er Dataforeningen i Hordaland. Dette sikkerhetstoppmøtet er et viktig arrangement i Nasjonal Sikkerhetsmåned.

Målgruppen for arrangementet er IT-ledere, sikkerhetsledere/rådgivere og ledere.
Arrangementet er en særlig god anledning til å møte og diskutere med fagfeller. Møtet arrangeres som en rundebordskonferanse med innledende foredrag. Samtalene i gruppen er fortrolige i henhold til “Chatham House Rule”. Deltakerne står fritt til å bruke den informasjonen som framkommer som grunnlag for beslutninger i egen virksomhet, men samtalene i gruppen er fortrolige.

Det blir ikke skrevet oppsummerende rapport av dette møtet.

PÅMELDING
Påmelding på https://response.questback.com/norsis/toppmotebergen/
Påmeldingsfrist: 20.10.2015.
Pris pr deltaker kr 2.500,- eks. mva

Sikkerhetstoppmøtet
“Utfordringer med overvåking og åpenhet”
Radisson Blu Bergen, Bergen
27. oktober 2015 kl. 09:00 – 16:00

PROGRAM
Kaffe og registrering fra kl 9:00

09:00 – 09:30 Velkommen, Roger Johnsen administrerende direktør NorSIS
Kort oppsummering av Nasjonal sikkerhetsmåned,
Tone Hoddø Bakås, NorSIS
09:30 – 10:00 Overvåkning, sikkerhet og personvern
Anders Holt, personvernombud i Telenor
10:05 – 10:35 Er det konflikter mellom overvåkning og personvern?
Gøran Breivik, leder for informasjonssikkerhet og
Heidi Røstøen, rådgiver informasjonssikkerhet Bergen kommune
10:35 – 10:50 Kaffepause
10:50 – 11:20 Hvor går grensen? Teknologi vs. privatliv.
Chris Dale, Netsecurity AS
11:20 – 11:35 Introduksjon av deltakerne
11:35 – 12:30 Lunsj
12:30 – 14:00 Rundebordsamtale 1
Hvordan håndterer man innsyn i e-post og andre filer ved behov?
14:00 – 14:15 Kaffepause
14:15 – 15:30 Rundebordsamtale 2
Utfordringer med overvåking av datatrafikk i virksomheten? Åpenhet om hendelser til samarbeidspartnere, konkurrenter og media.
15:30 Oppsummering av samtalene

 

Forbehold om endringer.