Hva er god sikkerhetsopplæring?


NorSIS ønsker velkommen til Sikkerhetstoppmøtet den 20.november.  Under dette sikkerhetstoppmøtet vil vi ta for oss temaet sikkerhetsopplæring og stille oss spørsmål - Hva er god sikkerhetsopplæring? 

Det er anerkjent at opplæring av ansatte innen ulike aspekter av sikkerhet generelt og informasjonssikkerhet spesielt, er nødvendig. Opplæring bidrar til bedre forståelse for de sikkerhetstiltak virksomheten har tatt i bruk, eller planlegger å implementere. Slik sett skal opplæring i seg selv være et risikoreduserende tiltak. Men hvordan skal man få best mulig opplæring igjen for de ressursene som benyttes? I høstens sikkerhetstoppmøte legger vi opp til å diskutere hva er god sikkerhetsopplæring, og hvilke erfaringer er gjort med sikkerhetsopplæring.

Ler mer om arangementet her: https://norsis.no/arrangement/sikkerhetstoppmotet-2/

Frist for påmelding: 15.11.18

Møtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen i feltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet.

Velkommen!