Hva er god sikkerhetsopplæring?


NorSIS ønsker velkommen til Sikkerhetstoppmøtet den 20.november.  Under dette sikkerhetstoppmøtet vil vi ta for oss temaet sikkerhetsopplæring og stille oss spørsmål - Hva er god sikkerhetsopplæring? 

Under dette sikkerhetstoppmøtet vil vi ta for oss temaet “Hva er god sikkerhetsopplæring”.

Det er anerkjent at opplæring av ansatte innen ulike aspekter av sikkerhet generelt og informasjonssikkerhet spesielt, er nødvendig. Opplæring bidrar til bedre forståelse for de sikkerhetstiltak virksomheten har tatt i bruk, eller planlegger å implementere. Slik sett skal opplæring i seg selv være et risikoreduserende tiltak. Men hvordan skal man få best mulig opplæring igjen for de ressursene som benyttes?

Hva ligger i god opplæring? Hva har virksomheter i dag fokus på? 

Hvordan kan man kontrollere hvem som gjennomfører opplæring, og virker påskjønnelse eller pisk for å øke gjennomføringsprosenten? Stilles de samme kravene til opplæring til eksterne leverandører/konsulenter som til egne ansatte.

NorSIS sin undersøkelse om sikkerhetskultur viser at flere får opplæring i informasjonssikkerhet, men det er færre som sier at det gir utbytte. Inneholder opplæringen de riktige elementene? Gir vi alle den samme opplæringen, eller tilpasser vi etter den enkeltes behov? Hva gir mest effekt og best kompetanse?

På høstens sikkerhetstoppmøte legger vi opp til å diskutere “hva er god sikkerhetsopplæring”, og “hvilke erfaringer er gjort med sikkerhetsopplæring”.

PROGRAM

Kaffe og registrering fra kl 8:30

 

09:00 – 09:10     Velkommen

09:10 – 09:40    BDO ved Dagfinn Buset. «Hvordan bygge best kompetanse og bevissthet innen sikkerhet?»

09:40 – 10:10    Equinor ved Morten Somby, «Opplæring – Hvorfor det?»

Equinor ser en økning i cyberangrep mot sluttbrukere og opplæring er viktig for å øke bevisstheten rundt cybersikkerhet. Hvilke læringstiltak gjør Equinor for å redusere risikoen deres brukere utsettes for?

10:10 – 10:30    Pause med enkel servering

10:30 – 11:45    Rundebordsamtale – Her tar vi på opp problemstillinger fra innleggene og utfordringer deltagerne kjenner på i hverdagen

11:45 – 12:00    Oppsummering og avslutning

 

Ler mer om arangementet her: https://norsis.no/arrangement/sikkerhetstoppmotet-2/

Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Sonja Henies plass 3. Oslo

Frist for påmelding: 17.11.18

 

Møtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen i feltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet.

Velkommen!