Sikkerhetstoppmøte i Bergen 18.oktober


NorSIS arrangerer et ekstra sikkerhetstoppmøte sammen med Den Norske Dataforening

Sikkerhetsledelse omfatter gjerne planverk som skal iverksettes dersom en hendelse skulle inntreffe. Men; har organisasjonen en beredskap for alle typer hendelser som kan inntreffe, og har organisasjonen virkelig øvd på å håndtere dem?

NorSIS og Den Norske Sikkerhetsforeningen arrangerer et Sikkerhetstoppmøte i tilknytning til Sikkerhetssymposiet som arrangeres i Bergen 18-19.oktober.

Møtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen i feltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet.

Innlederne til dette møtet er:

  • Hanne Tangen Nilsen, Telenor, forteller om sine erfaringer med beredskapsarbeid og øvelser innen informasjonssikkerhet.
  • Gry-Mona Nordli, Cyberforsvaret, forteller om Cyberforsvarets erfaringer med planlegging og gjennomføring av øvelser. Cyberforsvaret er ansvarlig for defensive cyberoperasjoner i Forsvaret.
  • Hilde Bohn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, forteller om sine erfaringer med planlegging av Nasjonal IKT-øvelse

Møtet er åpent for alle. Informasjon og påmelding finner du her: https://event.dnd.no/siksymp/