Sikkerhetstoppmøte om åpenhet og samarbeid


NorSIS arrangerer sikkerhetstoppmøte for 21. gang nå i november. Møtet er snart fulltegnet.

Sikkerhetstoppmøtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Møtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen i feltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet. 

Sikkerhetstoppmøtet arrangeres for 21. gang den 23. november, og tema for møtet er åpenhet og samarbeid.

Den digitale omstillingen pågår for fullt i både privat og offentlig sektor, og jo mer avhengig vi blir av digitale tjenester, jo mer sårbar blir vi for kriminelle på nett. Teknologien har aldri vært sikrere enn nå, likevel er datakriminalitet nå den 3. mest vanlige typen kriminalitet i Norge. Vi ser blant annet en stor økning i direktørsvindel mot norske bedrifter.

En enkelt bedrift kan ha store utfordringer med å holde de kriminelle på avstand alene, men kan samarbeid føre til at vi lykkes bedre? Kan åpenhet og deling av informasjon mellom bedrifter og med det offentlige gi oss et fortrinn mot slik kriminalitet? Er åpenhet om hendelser virkelig til det beste for alle, eller kan det også være negativt for den som forteller om sikkerhetshendelser? Hvor går grensen for hva vi kan eller bør dele med hverandre? Og ikke minst; hvordan skal samarbeidet bli effektivt?

Sikkerhetstoppmøtet skal belyse dette tema med ulike perspektiver. Innlederne på møtet er Morten Tandle (FinansCERT), Torild Bugge (Ulstein Group) og Hans Christian Pretorius (NSM).

Det sendes ut personlige invitasjoner til informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet. Dersom du ønsker invitasjon til møtene kan du ta kontakt med NorSIS (post@norsis.no). Det er noen få plasser igjen på møtet.

Sikkerhetstoppmøtet faktureres med kr 4.000,- + mva. For deltakelse på alle tre møter i året er prisen kr 10.000 + mva. 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.