Sikkerhetstilstanden i Norge


NSM har publisert rapport om sikkerhetstilstanden i Norge

I følge rapporten utsettes Norge og norske interesser daglig for uønsket og ulovlig etterretning.
Det er en økning av avanserte spionasjeoperasjoner mot spesifikke mål av høy økonomisk eller samfunnsmessig verdi.
Finanskriminalitet fra ikke-statlige aktører er av vedvarende høyt omfang.
Det registreres flere og mer avanserte former for IKT-kriminalitet.
Nettaktivisme og digitalt hærverk er gjengående fenomener som vil fortsette.

Du finner rapporten her:

Rapporten

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.