Sikkerhetsmåneden – en starthjelp


Mange virksomheter bruker oktober og Sikkerhetsmåned som en starthjelp for å komme i gang med opplæring av ansatte.Som NSM skriver i sin blogg er det viktige sikkerehetsarbeidet det du gjør i det daglige – og ikke det som skjer i oktober. Nasjonal Sikkerhetsmåned kan imidlertid for mange være en gylden mulighet til å endelig komme i gang med arbeidet. Sikkerhetsmåneden er ment å gi inspirasjon, bistand til forankring hos ledelsen og ikke minst praktisk bistand til å gjennomføre opplæring, kunne delta på en konferanse eller bestille en foredragsholder. Det er justis- og  beredskapsminister Anders Anundsen som foretar det offisielle avsparket av Sikkerhetsmåneden 2.oktober på en pressekonferanse i Oslo.

Opplæring

Siste frist for å bestille opplæringspakke og registrere brukere for e-læring er 30.september. Les mer om dette tilbudet her: OPPLÆRINGSPAKKE. Det er mulig å bestille “sikkerehtspåminnelser, plakater og brosjyrer også etter denne datoen.

Arrangementer

Det er svært mange arrangementer om informasjonssikkerhet i oktober. Les mer om dette tilbudet på ARRANGEMENTER

Foredrag

Ønsker du en ekstern foredragsholder til din virksomhet i løpet av oktober, er det fortsatt noen som kan komme å snakke til dine ansatte. Bestill FOREDRAG her.

NorSIS anbefaler

Bruk Nasjonal Sikkerhetsmåned (oktober) som en anledning til å gjøre en ekstra innsats eller som en starthjelp for forebyggende arbeid med infomasjonssikkerhet.

Les mer

Kampanjesiden for Sikkerhetsmåneden – www.sikkert.no

NSMs blogg

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.