Sikkerhetskultur konferansen er i gang


NorSIS i samarbeid med NSM arrangerer en unik konferanse med kun det menneskelige aspektet ved informasjonssikkerhet.

Se Program

Første dag er viet til pedagogen og kommunikasjon. I tillegg vil vi få erfaringsforedrag fra ulike virksomheter. Dagen åpnes av Roar Thon fra NSM, kjent for sine gode foredrag om det menneskelige aspektet ved informasjonssikkerhet.
Dag 2 åpnes av Ira Winkler fra USA, som vil fortelle om SANS sine kritiske suksessfaktorer for opplæringsprogrammer innen informasjonssikkerhet. Måling av opplæring vil være et annet viktig tema den andre dagen.

NorSIS håper at konferansen er til inspirasjon for alle de som jobber med bevisstgjøring og opplæring innen informasjonssikkerhet.