Sikkerhetskultur 2014


NorSIS i samarbeid med NSM arrangerer unik konferanse med kun det menneskelige aspektet ved informasjonssikkerhet. Bla.  anerkjent foredragsholder Ira Winkler fra USA, en av BIs beste pedagoger Nina Ronæs og NSMs Roar Thon.

Tema for konferansen

Påmelding    Program

KULTUR handler om holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat e.l. innen informasjonssikkerhet. Svært mange av dagens trusler knyttet til informasjonssikkerhet kan bare sikres ved hjelp av årvåkne medarbeidere med kunnskap om informasjonssikring. Denne konferansen setter fokus på nettopp det menneskelige aspektet ved informasjonssikkerhet. Ofte er det sikkerhetsansvarlig med teknisk bakgrunn som får ansvar for denne opplæringen. Konferansen henter inspirasjon og kompetanse fra andre fagmiljøer, som eksperter innen kommunikasjon og pedagogikk. Dette er fagkompetanse vi også trenger år vi jobber med bevisstgjøringsaktiviteter og opplæring innen informasjonssikkerhet.

Første dag er viet til pedagogen og kommunikasjon. I tillegg vil vi få erfaringsforedrag fra ulike virksomheter. Dagen åpnes av Roar Thon fra NSM, kjent for sine gode foredrag om det menneskelige aspektet ved informasjonssikkerhet.

Dag 2 åpnes av Ira Winkler fra USA, som vil fortelle om SANS sine kritiske suksessfaktorer for opplæringsprogrammer innen informasjonssikkerhet. Måling av opplæring vil være et annet viktig tema den andre dagen.

NorSIS håper at konferansen er til inspirasjon for alle de som jobber med bevisstgjøring og opplæring innen informasjonssikkerhet.

Målgruppe for konferansen er: CISO, informasjonssikkerhetsrådgivere, konsulenter, ledelse, HR, IT-ledere mv

Påmeldingsinformasjon

Hele konferansen inkl. middag 5.500,- eks mva
Dag 1 inkl. middag 3.800,- eks mva
Dag 2 2.800,- eks mva

Påmelding       Program

Praktisk informasjon

Konferansen holdes på Quality Hotell Strand Gjøvik. Tlf. 61 13 20 00. Hotellet ligger midt i Gjøvik sentrum, 200 meter fra skysstasjonen/ jernbanestasjonen.  NorSIS bestiller hotellrom (kryss av ved påmeldingen). Du betaler hotellet utenom deltakeravgiften direkte ved utsjekk (Kr 1.070,-).

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.