Sikkerhetskonferansen og utdeling av FIDUS


23. og 24. september arrangeres sikkerhetskonferansen 2014.

Sikkerhetskonferansen arrangeres av NSR og er for alle i næringslivet som står ovenfor kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer.

Første dagen av konferansen handler om informasjonssikkerhet, med blant annet presentasjon av Mørketallsundersøkelsen 2014. Resten av dagen er dedikert til paneldebatt og andre foredrag innenfor informasjonssikkerhet og datakriminalitet.

Den andre dagen er rettet mot internasjonal sikkerhet og økonomisk kriminalitet. Endelig program kommer senere.

Fidusprisen skal også deles ut på konferansen, prisen deles ut av NorSIS i samarbeid med NSR. Fidusprisen er en pris som deles ut til en virksomhet som har utmerket seg med god informasjonssikkerhet. Formålet er å skjerpe bevisstheten hos privatpersoner og i næringslivet om behovet for informasjonssikkerhet.

Les mer om Fidusprisen.

Les mer om sikkerhetskonferansen hos nsr-org.no/sikkerhetskonferansen/