Sikkerhetsfestivalen 2019


NorSIS satser i år på de unge og eldre.

Under årets Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer 26. – 28. August vil NorSIS være tilstede med tjenestene Slettmeg.no og Nettvett.no.

Slettmeg.no vil i samarbeid med NRK ha førpremiere på serien Nudes, som er fiksjonsserie for ungdom om nakenbilder på avveie.
Arrangementet har fått tittelen.

Hacket mot alle odds?

Hvorfor velger ungdom å ikke følge datasikkerhetsrådene de har fått og hvilke konsekvenser kan det få?
Selv om ungdom har lært om nettvettregler og sikkerhet på nett viser både undersøkelser og erfaring fra Slettmeg.no at unge «eksperter tar risikoen til tross for kunnskap og råd.
Hvorfor er det sånn? Hvor lett er det egentlig å «hacke» noen? Hva kan skje og hvilke konsekvenser gir det? Og hvordan tenker ungdommen vi kan løse dette?
Under arrangementet vil rådgivere fra Slettmeg.no være tilgjengelig for elever som ønsker råd, informasjon eller veiledning om krenkelser på nett.

Nettvett.no vil ha fokus på at eldre skal kunne føle seg tryggere på nett.

Seniorkurs

Ifølge den årlige NorSIS-rapporten, Nordmenn og digital Sikkerhetskultur, kom det i 2018 fra at det er ingen andre aldergrupper som føler seg så utrygge på nett som de eldre.
Fire av ti nordmenn i aldersgruppen over 55 år føler at de ikke er i stand til å vurder hva som er utrygt eller trygt å gjøre på nett.
I en undersøkelse NorSIS har gjennomført blant seniorer over 65 år er det spesielt i denne gruppen et behov for mer tilrettelagt opplæring.
Mer enn halvparten av de spurte ønsker lettere tilgang til tips og hjelp for å bruke internett sikkert. Nesten like mange er også bekymret for at de ikke klarer å henge med i den teknologiske utviklingen.
Foredraget vil gi en introduksjon til digital sikkerhet for seniorer, og fokuserer på trygg bruk av digitale tjenester. Foredraget vil også gi en kort introduksjon til den tilrettelagte opplæringen for seniorer som finnes på nettvett.no og det øvrige veiledningsmateriellet som NorSIS har publisert på nett.

Mer info og påmelding til Sikkerhetsfestivalen finner du her:
https://sikkerhetsfestivalen.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.