Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer 26.-28.august


Siste frist for EarlyBird er 24.mai.

NorSIS har gleden av å invitere til Sikkerhetsfestivalen 26.-28.august i Lillehammer sentrum.

Sikkerhetsfestivalen er en arena for erfaringsutveksling. Den arrangeres for første gang i 2019. Vår ambisjon er at dette skal bli Norges største og viktigste sikkerhetsarrangement, og en samlende arena for alle med interesse eller ansvar for cyber, IKT og informasjonssikkerhet.

ISF er initiativtager til festivalen som markering av ISF sitt 25-årsjubileum. Sikkerhetsfestivalen arrangeres i tett samarbeid med: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune, NTNU, UiO, ISACA, Cloud Security Alliance, Den norske dataforening, Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS), Difi, NorSIS og IKT Norge.

Påmelding og mer informasjon.