Sikkerhet for virksomheten


NorSIS lanserer nå en serie med råd til hvordan SMB-virksomheter kan ta tak i sin egen informasjonssikkerhet for å bedre sikkerhetsnivået.

Små og mellomstore bedrifter og virksomheter (SMB) er en hovedmålgruppe for NorSIS. SMB-segmentet står for 44% av verdiskapningen i Norge. Dette utgjør i 2018 omlag 700 milliarder. SMB-virksomhetene forvalter slik sett store verdier. Mange av disse virksomhetene har ikke eget personell til å vurdere virksomhetens sikkerhetsrisiko, og mange har heller ikke eget IKT-personell. NorSIS ønsker å bidra til å sikre disse virksomhetenes verdier gjennom å gi råd og veiledning til hvordan man bedrer sikkerheten i sine digitale løsninger. Kan virksomhetene bedre sin sikkerheten gjennom enkle og kosteffektive tiltak vil de stå bedre rustet i det stadig mer digitaliserte forretningslivet i Norge.

NorSIS lanserer nå en serie med råd til hvordan SMB-virksomheter kan ta tak i sin egen informasjonssikkerhet for å bedre sikkerhetsnivået. Vi starter serien med å lansere del 1 og del 2.

Del 1 er tenkt som en quick-win, enkle tiltak som den enkelte virksomhet raskt kan implementere. Del 2 er en kort innføring i Nasjonal sikkerhetsmyndighet sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Online-versjonene inneholder lenker til veiledninger på Nettvett.no og andre relevante kilder.

Utover vinteren vil vi publisere flere slike enkle råd om hvordan man kan bedre sikkerheten i sin virksomhet. Neste publisering vil ha fokus på fysisk sikring av informasjon.

 

Veiledningene finner du på denne siden: Sikkerhet for bedrifter