Sikkerhet for virksomheten del 4


Dette blir foreløpig siste publisering av sikkerhetstips for små virksomheter. Denne gangen har vi fokus på den nye nasjonale strategien for digital sikkerhet, og sikker fjerntilgang til virksomhetens nettverk.

Små og mellomstore bedrifter og virksomheter (SMB) er en hovedmålgruppe for NorSIS. SMB-segmentet står for 44% av verdiskapningen i Norge. Dette utgjorde i 2018 omlag 700 milliarder. SMB-virksomhetene forvalter slik sett store verdier. Mange av disse virksomhetene har ikke eget personell til å vurdere virksomhetens sikkerhetsrisiko, og mange har heller ikke eget IKT-personell. NorSIS ønsker å bidra til å sikre disse virksomhetenes verdier gjennom å gi råd og veiledning til hvordan man bedrer sikkerheten i sine digitale løsninger. Kan virksomhetene bedre sin sikkerheten gjennom enkle og kosteffektive tiltak vil de stå bedre rustet i det stadig mer digitaliserte forretningslivet i Norge.

NorSIS lanserte i januar en serie med råd til hvordan SMB-virksomheter kan ta tak i sin egen informasjonssikkerhet for å bedre sikkerhetsnivået. Vi har tidligere publisert seks råd, og nå kommer de foreløpig siste i denne serien.

Del 7 er en beskrivelse av sikker fjerntilgang til virksomhetens nettverk, mens del 8 gir en oversikt over de ti tiltakene som den nye nasjonale strategien for digital sikkerhet anbefaler for å øke virksomhetens egenevne til digital sikkerhet.

Del 7: Sikker fjerntilgang
Del 8: 10 anbefalte tiltak