Sikkerhet for virksomheten del 3


Vi har publisert to nye råd for små virksomheter. Denne gangen tar vi for oss phishing og brukerstøttesvindel.

Små og mellomstore bedrifter og virksomheter (SMB) er en hovedmålgruppe for NorSIS. SMB-segmentet står for 44% av verdiskapningen i Norge. Dette utgjorde i 2018 omlag 700 milliarder. SMB-virksomhetene forvalter slik sett store verdier. Mange av disse virksomhetene har ikke eget personell til å vurdere virksomhetens sikkerhetsrisiko, og mange har heller ikke eget IKT-personell. NorSIS ønsker å bidra til å sikre disse virksomhetenes verdier gjennom å gi råd og veiledning til hvordan man bedrer sikkerheten i sine digitale løsninger. Kan virksomhetene bedre sin sikkerheten gjennom enkle og kosteffektive tiltak vil de stå bedre rustet i det stadig mer digitaliserte forretningslivet i Norge.

NorSIS lanserte i januar en serie med råd til hvordan SMB-virksomheter kan ta tak i sin egen informasjonssikkerhet for å bedre sikkerhetsnivået. Vi har tidligere publisert fire råd, og nå kommer to nye.

Del 5 er en beskrivelse av phishing og hvordan man kan sikre seg mot det, mens del 6 har fokus på å forhindre brukerstøttesvindel.

Utover vinteren vil vi komme med flere slike enkle råd om hvordan man kan bedre sikkerheten i sin virksomhet. Neste gang vil vi ta en liten kikk på den nye nasjonale strategien for digital sikkerhet.

 

Veiledningene finner du på denne siden: Sikkerhet for bedrifter