Sikkerhet for virksomheten del 2


NorSIS lanserte forrige uke en serie med råd til hvordan SMB-virksomheter kan ta tak i sin egen informasjonssikkerhet for å bedre sikkerhetsnivået.

Små og mellomstore bedrifter og virksomheter (SMB) er en hovedmålgruppe for NorSIS. SMB-segmentet står for 44% av verdiskapningen i Norge. Dette utgjorde i 2018 omlag 700 milliarder. SMB-virksomhetene forvalter slik sett store verdier. Mange av disse virksomhetene har ikke eget personell til å vurdere virksomhetens sikkerhetsrisiko, og mange har heller ikke eget IKT-personell. NorSIS ønsker å bidra til å sikre disse virksomhetenes verdier gjennom å gi råd og veiledning til hvordan man bedrer sikkerheten i sine digitale løsninger. Kan virksomhetene bedre sin sikkerheten gjennom enkle og kosteffektive tiltak vil de stå bedre rustet i det stadig mer digitaliserte forretningslivet i Norge.

NorSIS lanserte forrige uke en serie med råd til hvordan SMB-virksomheter kan ta tak i sin egen informasjonssikkerhet for å bedre sikkerhetsnivået. Vi startet serien med å lansere del 1 og del 2. Nå har vi lagt ut del 3 og del 4.

Del 3 er en kort påminnelse om at fysisk sikring av informasjon også er viktig, mens del 4 har fokus på tiltak mot skadevare.

Utover vinteren vil vi komme med flere slike enkle råd om hvordan man kan bedre sikkerheten i sin virksomhet. Neste publisering vil ha fokus på phishing og falske e-poster.

 

Veiledningene finner du på denne siden: Sikkerhet for bedrifter