Sikker sletting av innhold på mobiltelefoner


Sikker innsamling av gamle mobiler og sletting av mobilens innhold er et pilotprosjekt som NorSIS ser som et viktig tiltak i det å ha en “verdikjede” for helhetlig informasjonssikkerhet.  NorSIS støtter dette viktige prosjektet som bidrar til å sikre siste ledd i informasjonens «verdikjede».

Idag ble et spennende FOU prosjekt mellom Elretur, Alternativ Data, Østfoldforskning, Evry, Enviropac og GS1-Norway lansert i Stavanger. Løsningen – det ytre skapet – er låst fast. Videre er boksen inne i innsamlingsskapet merket med en sender, nivåmåler og kun sikkerhetsklarert personell har tilgang til å låse opp boksen. Det er ingen på verken gjenvinningsstasjonen eller av de godkjente transportørene som kan åpne boksen med mobiltelefonene.

Etter at mobiltelfonene er fraktet til et sikkerhetsklarert produksjonsanlegg, sorteres de mobilene som kan gjenbrukes ut, de slettes med sletteverktøy godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Blancco Mobile som brukes, er et TÜV-godkjent sletteverktøy. De som ikke kan gjenbrukes blir enten først slettet og deretter gjenvunnet, og de som ikke kan slettes blir demontert, og kretskortet med minne kjøres gjennom en kvern, en mini-elektronikk-shredder, slik at det ikke er mulig å hente ut noe informasjon derifra heller.

Hvert år selges ca 2 millioner mobiltelefoner i Norge. Kun en svært liten andel samles inn gjennom retursystemene – et røft anslag lander på at ca 300 000 mobiler samles inn gjennom Elretur og de andre returselskapene. Skjevheten mellom solgte og innsamlede er påtakelig stor.

Kobler man informasjonen som ligger på mobilene opp mot trusselen om ID-tyverier som skjer stadig oftere, forsterkes trusselbildet. Og trusselen er reell. Alle miljøstasjoner rundt om i landet, både kommunale og private plages av stjeling – og mobiltelefoner og PC’er er noe av det som forsvinner først.

Et nytt EU direktiv skal i løpet av kort tid implementeres i norsk lovverk. Det ligger i dag et høringsutkast hos Miljødepartementet. Bakgrunnen for hele prosjektet er et FOU-prosjekt med støtte til fra Forskningsrådet, hvor logistikk er det overordnede tema, og sikker innsamling av produkter med minne er en av arbeidspakkene.

 

NorSIS anbefaler

 

Les mer: