Sikker innlogging – OUCH! nyhetsbrev


Desemberutgaven av OUCH!-nyhetsbrevet handler om sikker innlogging ved bruk av to-trinns autentisering.

Denne månedens nyhetsbrev OUCH! fra SANS forteller om fordelene ved å bruke to-trinns autentisering for å sikre dine innlogginger på nett. Den norske utgaven er oversatt av NorSIS.

Les OUCH! desember – Lås din innlogging

Det finnes mange gode gamle råd for å ha sikre innlogginger, de fleste dreier seg om sterke passord. Dette er råd som fortsatt er gjeldende, men problemet er at passord alene i mange tilfeller ikke lenger er nok.

I nyhetsbrevet forklares det hva to-trinns autentisering er og hvordan det brukes, samt fordelene ved å bruke det.

NorSIS anbefaler

Les nyhetsbrevet, og ta i bruk to-trinns autentisering eller to-trinns bekreftelse der det er mulig, slik at sikkerhetene til dine brukerkontoer på nett blir bedre.

Kilder

Originalutgaven av månedens nyhetsbrev på engelsk
SANS: OUCH! Security Awareness Newsletter
Veiledning om to-trinns bekreftelse på Nettvett.no
Veiledning om sikker pålogging på Nettvett.no