Sikker Digitalisering og IDentitet 2015


To konferanser med en felles rød tråd rundt temaet personvern.
Sikker Digitalisering og IDentitet 2015, er to separate konferanser med overlappende tema rundt personvern.

Sikker Digitalisering gjennomføres 10. februar og IDentitet 2015 gjennomføres 11. februar.

Felles konferansemiddag for begge konferanser tirsdag kveld.

Sted: Thon hotel Opera, Oslo

  • Sikker Digitalisering gjennomføres i samarbeid med Difi og Senter for IKT i utdanningen.
  • IDentiet 2015 gjennomføres i samarbeid med Oberthur.

Påmelding

  • Deltagelse Sikker Digitalisering og gratis konferansemiddag: Kr. 2.900,- eks mva.
  • Deltagelse IDentitet 2015 og gratis konferansemiddag: Kr. 2.900,- eks mva.
  • Deltagelse begge dager og gratis konferansemiddag: Kr. 4.900,- eks. mva.

Program Sikker Digitalisering | Program IDentitet 2015

difi-cut Oberthur_1000

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.