Sikker digitalisering 2014


Torsdag 9. januar fokuserer vi på sikker digitalisering av offentlig sektor.

I samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vil samhandlingsplattformen Altinn og offentlige registre bli gjennomgått og diskutert i et sikkerhetsperspektiv.

Strategien

Digitaliseringen av offentlig sektor må gjennomføres på en måte som sikrer at personvernet ivaretas. Da vil digitaliseringen kunne bidra til å bedre innbyggernes personvern. Sammen med bruk av ny teknologi, krever dette avklaring av hvem som er ansvarlig for hvilke opplysninger, for at innbyggerne skal være i stand til å ivareta egne rettigheter. Alle innbyggere må få vite hvem som samler inn hvilke opplysninger og hvorfor.

I lys av dette vil Datatilsynet presentere sin strategi for digitalisering av offentlig sektor.

Samhandlingsplattformen

Hvordan sikres konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av informasjonen som ligger i Altinn? Direktør i Altinn, Kjersti Lauritzen, vil fortelle oss om dette arbeidet.

Registereierne

Hør Skattedirektør Hans Christian Holte, Kartverksdirektør Anne Cathrine Frøstrup og direktør for Brønnøysundregistrene, Håkon Olderbakk fortelle om sine tanker for en sikker digital offentlig sektor.

Brukerne

Generalsekretær i IKT Norge, Per Morten Hoff vil fokusere på næringslivets utfordringer i dialog med offentlig sektor.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) – blir ny krevende bruker av Altinn med elektronisk personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering; hvilke krav stilles?

IT-konsulent Einar Otto Stangvik som avdekket svakheter i Altinn i 2012, vil komme med sine vurderinger fra et forbrukerperspektiv.

Leverandørene

Accenture og EVRY som er leverandører til Altinn og registrene vil snakke som hvilke krav Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Kartverket og andre stiller til dem og hvordan de jobber med disse problemstillingene.

Autentisering

Tor Alvik i ID-porten viser hvordan vi sikrer at rett person får tilgang til de ulike systemene.

Programleder i Folkeregisterprogrammet, Marianne Henriksen snakker om hvordan vi sikrer innrullering av nye identiteter i Folkeregisteret.

Påmelding

Program

Sted: Thon hotel Opera, Oslo

Dato: Torsdag 9. januar 2014

Pris: 2900,- + mva

NSM_LOGO norsis-logo@2xdifi

 

 

 

 

 

 

Har du spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med:

Christian Meyer

92441695

christian.meyer@norsis.no