Sikker bruk av e-post


Denne månedens utgave av OUCH! tar for seg hva du bør huske på når du bruker e-post.

Dr. Eric Cole er gjesteredaktør denne måneden og temaet er vanlige fallgruver når man bruker e-post:

  • bruk av Cc/Bcc,
  • distribusjonslister og
  • personvern ved bruk av e-post.

Det har også vært andre gladnyheter for e-post den siste tiden. Google jobber for tiden med å gjøre ende-til-ende kryptering enklere i Gmail. Microsoft jobber også med bedre sikkerhet for deres e-posttjeneste ved å benytte kryptering når e-posten sendes mellom servere.

NorSIS anbefaler

Les hele nyhetsbrevet her.

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.