Seminar om informasjonssikkerhet for oljesektoren


Petroleumstilsynet og NorSIS inviterer til seminar i Stavanger den 23. april 2013 om IKT-sikkerhet i bore-, prosesskontroll, sikkerhets- og støttesystemer.

I seminaret vil vi presentere resultater fra en tilsynsserie som er gjennomført. Vi får bl.a. del i erfaringer fra noen av aktørene som tilsynet var rettet mot og innsikt i hvilke konsekvenser en «liten» IT-hendelse i Sverige fikk for storsamfunnet.

Videre vil NorSIS ta oss med på en reise i et landskap av nyttige IT-verktøyer, kjeltringer og lettlurte brukere.

Seminaret gir også gode muligheter til å knytte kontakter i næringen.

Målgruppe for seminaret er: Ledere, ansvarlige innen IKT-sikring av automasjonsmiljøer i oljenæringen og andre aktører i fagområdet.

Seminaret holdes hos Petroliumstilsynet i Stavanger.

Påmelding gjøres her  (frist 16. april 2013)

Program
08:30    Registrering
09:00    Velkommen v/tilsynsdirektør Finn Carlsen
09:15    Presentasjon av tilsyn med IKT-sikkerhet
09:45    En respons fra næringen. Hvordan påvirker et varsel om tilsyn interne prioriteringer?
10:15    pause
10:45    Hvordan påvirket en «liten» IT-hendelse det svenske samfunnet (Tieto-hendelsen – MSB)
11:15    Norsk IKT-beredskap (NSM)
11:45    lunch m/ enkel servering
12:30    Hvordan trues vi i hverdagen? En demonstrasjon på hvordan en hacker jobber. (NORSIS)
13:15    pause
13:30    Bygge kompetanse i brukermiljøene. Erfaringer i næringen.
14:00    Hva gjør vi nå?
14:30    Oppsummering / avslutning

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.