Seminar om informasjonssikkerhet


NorCERT og NorSIS inviterer departementer, direktorater og
offentlige tilsyn i Norge til seminar om informasjonssikkerhet

For syvende år på rad inviterer Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (v/NorCERT) departementer, direktorater og offentlige tilsyn i Norge til seminar om informasjonssikkerhet.

Seminaret holdes den 7. mars 2013 på Oslo Kongressenter. Målet med seminaret er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet, samt å informere om norske myndigheters satsning på området. Seminaret vil være rettet mot ledere, sikkerhetsledere og IKT-personell.

Invitasjon og agenda kan lastes ned her:
https://www.norsis.no/vedlegg/Invitasjon_til_seminar_2013.pdf

Påmelding innen 27. februar 2013 ved registrering på følgende nettside:
https://response.questback.com/norsis/tilsynsseminar2013/

Seminaret koster kr 1.900,- inkl. mva.
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, 0181 Oslo.