Selvtekt på nett


Legger ned overgriper-side på Facebook

NRK melder at en gruppe menn fra Østlandet legger ned Facebook-siden de opprettet for å identifisere menn fra hele Norge som er dømt for seksuelle overgrep mot barn.

De sju mennene bak Facebook-siden har identifisert ti menn med navn, bilde, alder, bosted, dom og en rekke saksopplysninger fra rettssaken eller mediene, og mottatt kritikk fra blant annet førsteamanuensis Bjørnar Borvik ved Det juridiske fakultet på UiB, advokat Odd Rune Torstrup og Kripos.

Fremgangsmåtene disse sidene eller personene bruker for å innhente informasjon kan være ulovlige, og gjør at det de finner ikke kan brukes i en eventuell senere rettssak, sa Anne Bye Sandal, kommunikasjonssjef i Kripos, til NRK onsdag.

Som seniorrådgiver og leder av Slettmeg.no har påpekt tidligere denne uke i forbindelse med selvtekt på nett knyttet til ”Dark Room” – saken:

Det kan dessverre være veldig vanskelig å fjerne slikt, og dermed kan det også bli en etablert sannhet, selv om det skulle vise seg å være feil. Så dette kan ødelegge liv, sier Tessem.

Overgrepssaken “Dark Room” opprører mange og skaper et rettmessig engasjement. Men det er viktig at Politiet får gjøre sin etterforskning, og at det er det norske rettsvesenet som dømmer – ikke den digitale gapestokken eller via selvtekt på nett.

Les mer på slettmeg.no – her finner du oversikt over lover og rettigheter som gjelder ved publisering på nett, både hva du har lov til å publisere og hva du kan kreve at skal slettes.

Kilde NRK: – legger ned overgriper-side på Facebook

Se også NettVett.no