Security Divas går fra årlig konferanse til nettverk


Tredje uka i januar ble den niende Security Divas konferansen gjennomført på Gjøvik. Faglig påfyll og nettverksbygging stod i høysetet for de 140 deltagerne på årets konferanse.

Security Divas er en konferanse for kvinner som jobber i eller med informasjonssikkerhet. 

– Kvinneandelen innen informasjonssikkerhet er svært lav og målet med denne konferansen er å bidra til å inspirere og engasjere kvinner som jobber eller studerer informasjonssikkerhet, sier prosjektleder for Security Divas, Trude Talberg-Furulund.

Fra årlig konferanse til nettverk

Det har skjedd mye både, både i antall deltagere og i utviklingen av teknologi og sikkerhet siden oppstarten av Security Divas i 2010. Da var 15 deltagere for første gang samlet på Gjøvik. Konferansen som går over to dager hadde i år 18 foredragsholdere fordelt på 14 foredrag. Omlag 30 av deltagerne er studenter som utdanner seg innen informasjonssikkerhet. – Vi er opptatt av å legge tilrette for at de som studerer informasjonssikkerhet finner gode forbilder, bli inspirert med tanke på hvilke jobber de kan få når de er ferdig utdannet og bygger nettverk blant sine fremtidige kollegaer.

Med den lave kvinneandelen som er innen informasjonssikkerhet er det viktig å sikre rekrutteringen av kvinner inn i bransjen, sier Talberg-Furulund.

Les strategien her (pdf)

Nytt i år var at NorSIS (Norsk Senter for informasjonssikring) la frem strategi for å utvide Security Divas fra en årlig konferansen til et nettverk. Sammen med samarbeidspartner Accenture har de skrevet en strategi som nå skal omformes til en handlingsplan for å sikre at den kan gjennomføres. Et av de viktigste tiltakene er å møtes oftere. For å sikre det vil det arrangeres et nettverksmøte i regi av Accenture 13. mars og et nettverksmøte i regi av BuyPass 4. september. I tillegg jobbes det med å få på plass en Ildsjelgruppe som vil bidra til å drive nettverket videre. Oppstartsmøte for gruppen er i midten av februar.

 

Ønsker du oppdateringer om arrangement eller annen aktivitet i nettverket kan du sende en e-post til trude@norsis.no

Følg oss også gjerne på LinkedIN