Security Divas 2022 er i gang


Endelig er vi i gang igjen med Security Divas. Over 200 kvinner er samlet på Gjøvik for faglig påfyll.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl åpnet konferansen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl åpnet konferansen på video. Hun understreket viktigheten av at digital sikkerhet må være prioritet i enhver virksomhet og at det må stå høyt på en leders agenda.

-Det forebyggende arbeidet må prioriteres. Jeg er derfor glad for at det arrangeres konferanser som dette som bidrar til samarbeid og til å sette digital sikkerhet øverst på agendaen. For meg handler arbeidet om en digital sikkerhet i samfunnet om tillit. Hvis vi ikke lenger har tillit til at det er trygt å ferdes i det digitale rom så stanser utviklingen opp, sa Mehl.

Inspirerende foredrag

Konferansen som arrangeres av NorSIS for ellevte gang har et bredt og variert program. Nestleder i NorSIS, Karoline Tømte innledet foredragsrekken og trakk frem viktigheten av erfaringsdeling, fellesskap og faglige nettverk.

Matematiker og teknologiekspert, Silvija Seres ga deltakerne innsikt i teknologiutvikling knyttet opp mot bærekraft. Mens teknologidirektør Kari-Anna Fiskvik delte verdifulle erfaringer fra dataangrepet på Nordic Choice. De erfarte hvor viktig arbeidsmiljøet var for håndteringen av krisen.

-Spiriten til de ansatte var svært viktig for at vi klarte å komme oss gjennom dette. Det var også viktig med raushet fra ledelsen om at angrepet ikke var noen sin skyld, sa Fiskvik.

Security Divas-konferansen arrangeres på Gjøvik.

Konferansen fortsetter fredag med flere spennende foredrag. Foredragsholderne kommer fra både offentlige og private virksomheter.

Stor interesse

Security Divas har blitt en viktig arena for kvinner med interesse og kunnskap om digitalisering og informasjonssikkerhet. I år er det rekordmange påmeldte.

I år er det også mange som er på konferansen for første gang.