Security Divas 2017


Konferansen ble arrangeret for 7 år på rad og samlet over 160 kvinner.

Kvinner med interesse for informasjonssikkerhet og IKT var forrige uke samlet på Security Divas 2017, en konferanse som over 2 dager fokuserte på temaet ”trygghet og tillit i det digitale samfunnet”. Nytt for årets konferanse var at det på dag èn ble satt opp to spor på slutten av dagen. Det ene sporet var om “Det digitale samfunnet” og det andre sporet var mer teknisk og omhandlet “technology and development”. Se hele programmet her.

Europol på besøk

Security Divas har siden etableringen i 2010 vokst til å bli et viktig nettverk for kvinner som også har blitt lagt positivt merke til internasjonalt. Derfor en stor glede over i år å ha flere foredrag på engelsk, blant annet av Aglika Klayn fra European CyberCrime Center (EC3) i Europol. Ms Klayn åpnet konferansen med et innlegg hvor hun forklarte EC3 sin rolle i bekjempelse av datakriminalitet.

På bildet fra venstre, Aglika Klayn fra Ec3 / Europol og Katrin Franke, Professor of Computer Science NTNU.

Høyt nivå på faglig innhold og deltagelse

Engasjementet var stort hos deltagerne, og faglige dyktige foredragsholdere bidro med ulike perspektiver på tema “trygghet og tillit i det digitale samfunnet”. Det var gode muligheter til stede for å tilegne seg ny innsikt og bli inspirert av andre.

168 Divas deltakere samlet seg til middag torsdag kveld på Gjøvik, og nye relasjoner og nettverk ble dannet. NorSIS håper dette kan være ett viktig bidrag og inspirasjon til at enda flere jenter og kvinner blir med på å forme den pågående digitaliseringen av samfunnet vi nå lever i og skal håndtere fremover.

 

På bildene ovenfor ser vi fra venstre Vibeke Reigstad, Verdikjedeansvarlig i Skandiabanken som snakket om hvordan tillit til penger og bankvesenet historisk sett har blitt sikret på ulike måter og hvordan dette også kommer til å endre seg i fremtiden. Inger Marie Sunde, Professor ved politihøgskolen snakket om sikkerhet og rettssikkerhet i et digitalisert samfunn. I et rettspolitisk kåseri om visjon og verdivalg stilte hun alle spørsmålet: “Hva er din visjon for det norske digitale samfunnet?”. Marianne Hove og Klara Carlqvist, seniorkonsulenter fra Transcendent Group delte sine erfaringer om hvordan man kan få ledelsen engasjert i sikkerhetsarbeid. Marie Moe, Forsker i SINTEF,  holdt foredraget “Sikkerhet i min personlige infrastruktur” som inneholder svært spennende betraktninger om hvordan det er å være avhengig av en liten datamaskin i egen kropp og til og med forske på dens sårbarheter.

I det mer tekniske sporet snakket Lilian Røstad fra SopraSteria om innebygd sikkerhet og metoder for å integrere sikkerhetsfokus i smidige utviklingsprosjekter. Patricia Aas fra Vivaldi snakket om samme tema, men fra en utviklers synspunkt i en verden som sjelden er perfekt. Hun snakket om viktigheten av å kunne oppdatere software ute hos brukeren: “ship it, control it, own it, live it!” Katrin Franke, professor ved NTNU ga et innblikk i forskningen de gjør innenfor Big Data og Forensics.

Et sted å møtes

Nettverk og relasjon for å rekruttere, motivere og styrke andelen med kvinner som jobber med informasjonssikkerhet er viktig. – Med tanke på hvor omfattende digitaliseringen av samfunnet er, er det svært viktig at kvinneandelen øker. Samfunnet formes og sikres i nye rammer, og det må vi kvinner være med på, sier Peggy S. Heie, direktør i Norsk Senter for Informasjonssikring.

Takk til vår samarbeidspartner Accenture for støtte til gjennomføring av arrangementet!

Mer om Security Divas her.