Security Divas 2014 er unnagjort!


115 damer som jobber med beredskap og informasjonssikkerhet deltok på NorSIS konferansen Security Divas.

Assisterende direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Anette Tjaberg var en av mange dyktige foredragsholdere. Statssekretær ved Statsministerens kontor og medlem av 22. juli-kommisjonen Laila Bokhari gjestet også Gjøvik. Årets konferanse hadde fokus på hendelseshåndtering.

Oppsummert fra konferansens foredrag må være disse viktige spørsmålene; Erkjenner vi risiko, og hva gjør vi for å håndtere den ? Og hva med overdrevent hemmelighold; tjener vi noe på det?

Neste års konferanse avholdes på Gjøvik, 15. og 16. januar 2015. Hold av datoene!

Bilde: Tone H. Bakås fra NorSIS sammen med statsekretær Laila Bokhari som idag holdt foredrag på Security Divas om risikoerkjennelse og om erfaringer fra 22.juli kommisjonen.

Tone H. Bakås fra NorSIS sammen med statsekretær Laila Bokhari som holdt foredrag på Security Divas om risikoerkjennelse og om erfaringer fra 22.juli kommisjonen

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.