Se opp for ny variant av koronasvindel


Den siste tiden har det dukket opp en koronasvindel vi ikke har sett tidligere. Den spiller på alle de klassiske virkemidlene som brukes i svindel; frykt, fristelser og tillit.

Helsemyndighetene har gått ut og advart mot svindelen. Vi ønsker å bidra til at flest mulig kjenner til den. Både for å gjenkjenne den om du utsettes for den, og for at dere skal kunne advare hverandre.

Dersom du har vært utsatt for denne svindelen og gitt fra deg betalingsinformasjon eller annen informasjon: sperr kortet og anmeld saken til politiet. 

Her forklarer vår seniorrådgiver Trude hvordan denne svindelen fungerer:

Denne svindelen spiller på:

  • vår tillit – de fleste kommuner har egne smitteteam som ringer til de som har vært i nærheten av smittede
  • telefon som kanal – de fleste smitteteamene ringer rundt for å informere om nærkontakt med smittede,
  • frykten mange av oss har for å bli smittet eller smitte andre
  • at de fleste av oss blir stresset når vi må foreta oss noe innen en gitt tidsfrist- i dette tilfellet, gjennomføre en koronatest

Her kan du lese mer om virkemidlene som brukes i sosial manipulering, som denne svindelen er et eksempel på