SANS Oslo 2017


Sans Institute holder kurs i Oslo under Sikkerhetsmåneden for både ledere og sikkerhetseksperter. For de som ønsker å delta lønner det seg å registrere deltagelse før 16. august for reduksjon i prisen.

SANS Oslo 2017

Sans Oslo 2017 finner sted fra 2.-7. oktober på Radisson Blu Plaza. SANS er en av verdens største og mest anerkjente leverandører av kursing og opplæring innen informasjonssikkerhet. På et kurs i regi av SANS får du anledning til å lære direkte fra en SANS instruktør i en klasserom-setting med gode muligheter til å utvide nettverket i det sosiale miljøet som oppstår med de andre studentene.

Ved bestilling og betaling innen 16. august følger det en reduksjon i prisen på €250.

Om kursene

Det vil bli kjørt to ulike kurs, ett teknisk kurs rettet mot sikkerhetseksperter og webutviklere og ett kurs for ledere. Begge kursene er assosiert med en GIAC sertifisering.

SEC542 – Penetrasjonstesting av webapplikasjoner og etisk hacking

Webapplikasjoner spiller en viktig rolle i en hver moderne organisasjon, men hvis de ikke er grundig sikret og testet kan uvedkommende kompromittere applikasjonene, skade viktige forretningsfunksjoner og stjele data.

I kurset SEC542 lærer studentene å finne svakheter i egne web-miljøer før angriperne gjør det. Gjennom detaljerte, praktiske øvelser vil deltagerne få de nødvendige ferdighetene de trenger for å kunne oppdage svakheter i webapplikasjoner og hvorvidt de blir utnyttet. Kurset passer for pentestere og webutviklere med både noe og mye erfaring som ønsker å bli bedre rustet til å sikre organisasjonens verdier.

MGT512 – Essensiell kunnskap om sikkerhetsledelse

Dette er et fullstendig oppdatert kurs laget for å hjelpe ledere som ønsker å bli oppdatert på terminologi og problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet på en rask og effektiv måte.

Essensielle emner som blir dekket i dette ledelsessporet er: nettverk og applikasjoner, energibruk, kjøling og sikkerhet, sikkerhetsarkitektur, cyberangrep, sårbarhetsanalyse, informasjonssikkerhetspolicy, beredskap og krisehåndtering, bevisstgjøring og opplæring, risikostyring, hendelseshåndtering, sikkerhet i webapplikasjoner, offensiv og defensiv informasjonsoperasjoner og avsluttes med praktiske øvelser.

Påmelding

Les mer om selve kursene og det praktiske rundt påmeldingen på SANS sine sider:

https://www.sans.org/event/olso-autumn-2017

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.