Nasjonal Sikkerhetsmåned – sammen står vi sterkere!


De ansatte utgjør siste skanse av sikkerhet i en virksomhet. Ubevisste eller bevisste handlinger kan bidra til at bedriftssensitiv informasjon kommer på avveier, eller at konkurrenter får tilgang til bedriftshemmeligheter, kontrakter eller prototyper. De fleste virksomheter er avhengig av at it-systemene alltid fungerer og at filer og dokumenter er tilgjengelige når de trengs. Virus og skadevare via e-post kan raskt svekke tilgjengeligheten.

Ukens tema – sammen står vi sterkere!

Denne uken setter vi fokus på de mest aktuelle truslene og hvordan de kan håndteres. Med dagens trusselbilde er de ansatte i mange tilfeller virksomhetens viktigste forsvar. Falske e-post er fortsatt den mest utbredte metoden for å spre skadevare og svindel. En stor andel av slik e-post blir stanset i spamfilter eller andre tekniske barrierer, men en betydelig andel av disse e-postene når likevel innboksen til de ansatte rundt om kring i norske virksomheter. Da er det viktig at de ansatte har fått opplæring slik at de vet om de vanligste kjennetegnene på falsk e-post.

sikkert.no kan du se hvordan det går når sjefen “Bache” i tegneserien Lunch mottar en e-post han blir usikker på. Du kan også lese en gjesteartikkel fra Bits om direktørsvindel og et sammendrag fra den offisielle åpningen av Nasjonal Sikkerhetsmåned 28. september. EUs sikkerhetsorganisasjon, ENISA som koordinerer European Cyber Security Month har laget en film som setter fokus på de mest aktuelle digitale truslene og tiltak.

Ukens veiledninger på nettvett.no

Økonomisk svindel rettet mot bedrifter

Norske virksomheter, spesielt små og mellomstore bedrifter, er yndede mål for cyberkriminelle som er ute etter penger. I denne veiledningen går man gjennom noen av de vanligste svindelmetodene for tiden, og hva du kan gjøre for å beskytte deg og din virksomhet.

Les veiledningen om økonomisk svindel rettet mot bedrifter her.

Sikkerhetskopiering

Denne veiledningen forklarer hvorfor sikkerhetskopiering av informasjon er viktig og noen måter det kan gjøres på. Veiledningen er rettet mot virksomheter i SMB-markedet.

Les veiledningen om sikkerhetskopiering her.

Sikker pålogging

I denne veiledningen får man 3 enkle råd for sikker pålogging som totalt sett gir en god beskyttelse. Dette er råd som forsøker å møte de praktiske utfordringene vi har med passord i hverdagen. Mange må håndtere mellom 15-25 passord. Det er også sannsynlig at passord kommer på avveie før eller siden.

Les veiledningen om sikker pålogging her.

Nasjonal Sikkerhetsmåned i Europa

EU’s informasjonssikkerhetsorgan ENISA koordinerer den europeiske kampanjen. Man kan lese mer om de ulike aktivitetene i Europa på ENISA sine hjemmesider.

I Norge setter vi denne måneden fokus på de samme temaene som i resten av Europa og i USA. Det er et stort internasjonalt engasjement for sikkerhetsmåneden og de digitale utfordringene som digitaliseringen fører med seg. Det lover godt for en sikker felles fremtid.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.