Sammen mot svindel og bedrageri på nett


Nasjonal Sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten med kampanjen er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, som igjen bidrar til økt verdiskapning og velferd. Les mer på sikkert.no.

Politiet vil gjøre mer for å bekjempe datakriminalitet

Oslo-distriktets strategiske analytikere har sett på hvordan kriminalitetsbildet vil kunne utvikle seg de kommende årene. I en ny rapport for Oslo-politiet og årene 2018-2021, gjøres det klart at politiet må se på hvordan digitaliseringen forandrer gjerningspersonene, modus og ny kriminalitet. 

Politiet skal gjøre mer for å forebygge og bekjempe kriminalitet som skjer på eller ved hjelp av internett og digital teknologi. Vi ser at den anmeldte kriminaliteten i for eksempel Oslo har sunket med mer enn 30 % de siste fem årene. Det det blir mindre av er tradisjonell “analog” kriminalitet. Samtidig er det trolig mer kriminalitet som skjer på eller ved hjelp av internett, og denne anmeldes sjeldnere enn den tradisjonelle kriminaliteten. (Trender i kriminalitet 2018-2021 – digitale og glokale utfordringer)

Politiet vil bygge kapasitet og kompetanse på dette feltet og jobber nå med å etablere et nasjonalt cyberkrim senter – NC3 – på Kripos. I Europol har man allerede et europeisk cyberkrim senter, EC3. I samarbeid med EC3 kommer Kripos til å være en del av Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018.

EC3 og Kripos vil dele forebyggende informasjon om svindel og bedrageri på internett. Det finnes mange typer svindel på nett, dating-svindel, faktura-bedrageri, data-tyveri via sosial medier og mange flere. Vi ser at svindelen blir mer og mer profesjonell.

Mange tror at man er dum hvis du blir lurt av svindel og bedrageri på internett, men mange ulike typer svindel er godt laget. Det er slutt på at svindel på nett kun er e-poster på dårlig norsk der du tilbys å kjøpe diamanter fra en prins i Nigeria. (Lone Charlotte Pettersen, seksjonsleder Kripos)

Politiet har gjennom flere år vist sitt engasjement for Nasjonal Sikkerhetsmåned, og NorSIS er glade for at Kripos også i år ønsker å være en viktig støttespiller.

Internasjonalt samarbeid

NorSIS er nasjonal koordinator for Nasjonal Sikkerhetsmåned i Norge, og samarbeider med EUs sikkerhetsorganisasjon, ENISA.  Gjennom ENISA møter vi jevnlig de nasjonale koordinatorene fra de ulike landene i EU for å planlegge European Cyber Security Month.

ENISA søker også samarbeid og erfaringsutveksling med andre internasjonale organisasjoner, og i år har dette resultert i en felles kampanje med Europol og European Banking Federation om svindel på nett. I Norge, vil Kripos ta en viktig rolle i denne kampanjen og sammen med NorSIS og flere sette ekstra fokus på svindel og bedrageri på nett i oktober.

Gjennom våre digitale kanaler vil vi på Kripos bruke oktober til å informere om hvordan man skal unngå å bli lurt på internett. (Lone Charlotte Pettersen, seksjonsleder Kripos)

Les mer om Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.