Sammen for et bedre internett


Den andre uken i februar var fyllt med aktiviteter og initiativer til hvordan vi sammen kan gjøre internett til et trygt og godt sted å være for barn og unge.

Aktive nettbrukere

Norske barn er aktive brukere av sosiale medier. I følge Barn og medier-undersøkelsen til Medietilsynet, er så mange som 90 prosent av norske 9-18-åringene på sosiale medier. En undersøkelse gjennomført for Buypass viser at ungdom engster seg for å bli overvåket på nett, og at de i liten grad har tiltro til at voksne kan hjelpe dem dersom de opplever noe ubehagelig på nett. Dette understøttes av funn fra EU kids online, som viser at de fleste norske barn heller snakker med en venn enn foreldre, lærerer eller andre som har det som jobb å hjelpe barn, dersom de opplever noe negativt på nett.

Safer Internet Day

Safer Internet Day er en internasjonal dag som markeres over hele verden. Dagen er dedikert til barn og unges bruk av internett, og i år som i fjor er mottoet: “Together for a better internet”. Målet med dagen og arbeidet er å skape bevissthet rundt barn og unges bruk av internett slik at de får en tryggere digital hverdag.

NorSIS arrangerte et spennende seminar om håndtering av netthendelser i Tromsø sammen med Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet. Dersom du ikke fikk det med deg, kan du se opptak fra seminaret på YouTube. Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet, som står bak nettstedet dubestemmer.no, lanserte en ny film om e-postsvindel. På Dubestemmer.no kan du se filmen og lese mer om håndtering av e-postsvindel.

I anledning dagen var vår seniorrådgiver Karoline Tømte på besøk hos NRK Troms for å snakke om trusler og håndtering av netthendelser, sammen med Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon.

Medietilsynet markerte dagen med et seminar i Oslo, der de blant annet presenterte tall fra den siste Barn og Medier-undersøkelsen sin. Opptak fra Medietilsynets seminar kan du se på YouTube.

Høynivåmøte i regi av Barneombudet

Onsdag arrangerte Barneombudet et høynivåmøte om barns digitale hverdag. Hensikten med møtet var å samle alle aktører som jobber for at barn og unge skal ha det bra på nett, og ta initiativ til en samordnet og langsiktig innsats. NorSIS var til stede på møtet og støtter erklæringen som ble signert.